Hopp til hovedinnhold
Innhold 10 Liste over deltakere i fagpanel

Meny

Innhold 10 Liste over deltakere i fagpanel
Rapport fra Helsetilsynet

10. Liste over deltakere i fagpanel

Geir Sverre Braut, lege, spesialist i samfunnsmedisin og professor.

Siw Blix, sykepleier, samhandlingssjef Finmarksykehuset.

Monika Dalbakk, sykepleier, leder for pasientsentrert helsetjeneste, UNN.

Paal Naalsund, geriater og seksjonsoverlege geriatrisk avdeling Haraldsplass sykehus. Leder av Norsk forening for geriatri.

Jan Petter Odden, lege og fagdirektør Lovisenberg diakonale sykehus, tidl. fylkeslege i Oslo/Viken.

Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri, diakonhjemmet sykehus.

Anette Melsnes Skogvold, sykepleier og prosjektleder for prosjektet «Integrerte helsetjenester til sårbare pasienter over 65 år med flere kroniske sykdommer». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ahus og kommunene: Follo, Lillestrøm, Ullensaker og Lørenskog.

Liv Marit Sundstøl, sykepleier og klinikkdirektør akuttmedisinsk klinikk sykehuset Østfold. Hun har tidligere vært prosessdirektør med ansvar for pasientflyt.