Helsetilsynet

For dårlig oppfølging av rusmiddelmisbrukere
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.