Hopp til hovedinnhold
Tekst

Kreftforeningen: Koronapandemiens konsekvenser for kreftpasienter og pårørende

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Rapport 6/2020 fra Helsetilsynet. Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn. Kapittel 6 omhandler Koronapandemiens konsekvenser for kreftpasienter og pårørende. Teksten er transkribert på YouTube