Hopp til hovedinnhold
Tekst

Voksne for barn Ungt nettverk: Å være ung i pandemiens tid

Voksne for barn forteller om pasient og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Rapport 6/2020 fra Helsetilsynet. Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn. Kapittel 3 omhandler Voksne for barn: Å være ung i pandemiens tid. Teksten er transkribert på YouTube.