Hopp til hovedinnhold
Tekst

Norges Parkinsonforbund: Mangelfullt tjenestetilbud og redusert livskvalitet og helse for mange med parkinson under pandemien

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Rapport 6/2020 fra Helsetilsynet. Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn. Kapittel 5 omhandler Norges Parkinsonforbund: Mangelfullt tjenestetilbud og redusert livskvalitet og helse for mange med parkinson under pandemien.  Teksten er transkribert på YouTube