Hopp til hovedinnhold

Om virkemidlene pålegg, stengning og tvangsmulkt

Statens helsetilsyn har myndighet til å gi pålegg om å rette forhold i helse- og omsorgstjenestene, som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig. Dersom pålegg overfor spesialisthelsetjenesten ikke etterkommes, kan tvangsmulkt og stengning av institusjon brukes.

Saker om pålegg, stengning og tvangsmulkt forberedes av statsforvalteren. Statens helsetilsyn vi først gi et varsel om pålegg. Hvis forholdene fortsatt ikke blir brakt i samsvar med lover og forskrifter, gis et pålegg om retting av forholdet.

Hjemlene for Helsetilsynets vedtak om pålegg, stengning og tvangsmulkt finnes i:

Pålegg om stansing – Norwaitstudien

Brudd på helseforskningsloven - Norges idrettshøgskole 

Pålegg om stansing. Forskningsprosjekt. Forekomsten av diabetes og demmes risiko i landsby i Bangladesh

Pålegg om stansing. Forskningsprosjekt på borreliose

AMK-sentral Oslo Universitetssykehus 2013 – svartid medisinsk nødtelefon

Forsvarlig bo- og tjenestetilbud til en person med psykisk utviklingshemning pålegg til en kommune i Vestfold