Hopp til hovedinnhold

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Mennesker som søker asyl i Norge, skal tilbys et sted å bo mens de venter på svar på asylsøknad eller i påvente av utreise. Dette gjelder også for de under 18 år som kommer uten foreldre eller andre med omsorgsansvar, og som er det vi kaller for enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Se Utlendingsloven § 95.

Les mer om enslige mindreårige asylsøkere og omsorgen for disse

Tilsynsmyndighetene

Helsetilsynet er overordnet faglig myndighet for tilsynet, mens det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som fører tilsyn.

Les mer om tilsynsmyndighetene

Kort introduksjon til tilsynet

Tilsyn med omsorgen som gis enslige mindreårige i asylmottak

helsetilsynet.no

Tilsynserfaringer

Forskriften som regulerer omsorgen til enslige mindreårige i asylmottak, og tilhørende tilsynsforskrift, kom i 2022. Da det er et nytt tilsynsområde, er tilsynserfaringene foreløpig begrenset. Oppsummeringer fra tilgjengelige tilsynsrapporter vil skrives årlig og publiseres fortløpende.

Funn og resultater fra utførte tilsyn

Tilsynsrapporter - Enslige mindreårige asylsøkere

Søk

Enslige mindreårige asylsøkere får ikke den omsorgen de har krav på, viser tilsyn

Artikkel fra Tilsynsmeldingen 2024

Veileder for tilsynet

Veileder for tilsynet er for tiden under arbeid.

Andre veiledere

Brev

Regelverk