Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet, og Statens helsetilsyn skal ha det overordnede faglige ansvaret. Dersom tilsynet avdekker forhold i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter, kan statsforvalteren gi pålegg til Utlendingsdirektoratet eller driftsoperatøren om å rette forholdet eller om å nedlegge driften.

Statens helsetilsyn skal være klageinstans for pålegg som gis av statsforvalteren.

Dimensjonering av tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere i mottak – ressursbehov brev fra Helsetilsynet til Justis- og beredskapsdepartementet 1. februar 2023

Ikrafttredelse av ny uavhengig tilsynsordning for enslige mindreårige i asylmottak Nyhet 1. juli 2022 helsetilsynet.no

Tilsynsrapporter - Enslige mindreårige asylsøkere

Søk

Lenker