Hopp til hovedinnhold
Internserien

Veileder for tilsyn med mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Internserien 5/2024

Saksbehandler: Seniorrådgiver Camilla Sønnichsen Kayed, Seniorrådgiver Øystein Skrolsvik, 26. januar 2024

Godkjent av: Konstituert direktør Heidi Merete Rudi, 1. februar 2024

Saksnummer: 2023/1187

Vurderes innen: 31. desember 2024

Gjelder for:  Ansatte i statsforvalterembetene, ansatte i Statens helsetilsyn, revisjonsledere.

Veileder for tilsyn med mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Internserien 5/2024
PDF