Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

326 Treff

Fritekstsøk
barnevern

Fitjar kommune arbeid etter folkehelselova for å fremje psykisk helse hos barn og unge 2024

Eidfjord kommune arbeid etter folkehelselova for å fremje psykisk helse hos barn og unge 2024

Ullensvang kommune arbeid etter folkehelselova for å fremje psykisk helse hos barn og unge 2024

Frogn kommune Nav sitt ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon 2024

Aurora omsorg AS, avdeling Heimly tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige midlertidige asylmottak 2024

Skien kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Modalen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2024

Stiftelsen Sana as, avdeling Larvik asylmottak tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Stiftelsen Sana as, avdeling Porsgrunn tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Nav Grünerløkka tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2023

Stjørdal kommune tilsyn med kommunale barne - og avlastningsboliger 2023

Kongsvinger kommune Kongsvinger mottak 2023

Senja kommune Nav Senja-Sørreisa landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2023

Nesodden kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Siljan kommune tilsyn med barneverntjenesten 2023

Solbakken barne- og familiesenter 2023

Drammen kommune landsomfattende tilsyn barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Fauske kommune Nav Indre Salten ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Skjåk kommune tilsyn med interkommunal skulehelseteneste 1. til 7. trinn 2023