Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

164 Treff

Sektor
Sosiale tjenester

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Nav Grünerløkka tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2023

Nav Ringerike behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Senja kommune Nav Senja-Sørreisa landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2023

Fauske kommune Nav Indre Salten ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Hammerfest kommune Nav Hammerfest-Måsøy Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Drammen kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Våler kommune Nav Våler klagerett økonomisk stønad 2023

Moss kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Arendal kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Tromsø kommune ved Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vik kommune Nav-kontorets ansvar for å vareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Randaberg kommune - NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Færder kommune NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Notodden kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Midt-Buskerud Nav behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Giske kommune Nav-kontorets ansvar for å ta vare på barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Bergen kommune sosiale tenester 2023

Rakkestad kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Skiptvet Marker tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023