Hopp til hovedinnhold

Sykehuset Innlandet HF Sanderud tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved avgiftningsenheten 2016

Tynset kommune tjenesten til eldre medikamenthåndtering og ernæring 2016

Sykehuset Innlandet HF stikkprøvetilsyn med divisjon Kongsvinger 2016

Elverum kommune skolehelsetjenesten 2016

Stange kommune medisinering og ernæring, hjemmesykepleien 2016

Grue kommune, Grue sykehjem tvungen helsehjelp 2016

Ringsaker kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning 2016

Kongsvinger kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2016

Hamar kommune behandling av søknader om økonomisk stønad 2016

Stor-Elvdal kommune medisinering og ernæring, hjemmesykepleien 2016

Sør- Odal kommune nødvendig helsehjelp til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet 2016

Sykehuset Innlandet – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2016

Kongsvinger kommune hjemmetjenesten- legemiddelhåndtering og vurdering av ernæringssituasjon 2016

Sykehuset Innlandet HF DPS Elverum – Hamar suicid-kartlegging og -vurdering, førerkort-vurdering og utskrivninger 2016

Os kommune nødvendig helsehjelp i hjemmet og sykehjem 2016

Stange kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning 2016

Eidskog kommune Nav stikkprøvetilsyn med gjennomføringen av kvalifiseringsprogram 2016

Elverum kommune Nav stikkprøvetilsyn med gjennomføringen av kvalifiseringsprogram 2016

Elverum kommune meldinger og tilbakemelding til melder ved barneverntjenesten 2016

Åsnes kommune tvungen helsehjelp hjemmeboende eldre 2016

Løten kommune tvungen helsehjelp hjemmeboende eldre 2016