Helsetilsynet

Haraldsplass Diakonale Sykehus – Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2015

Etne kommune, Etne omsorgssenter tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A 2015

Bergen kommune, Bergenhus bydel kommunens arbeid med meldingar til barneverntenesta 2015

Øygarden kommune tilsyn med barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og psykisk helse 2015

Bergen kommune helsetenester i Bergen fengsel 2015

Kvinnherad kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Fusa kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2015

Bergen kommune Botjenester for utviklingshemmede i Åsane sone 1 og Arna 2015

Bergen kommune Nav Arna sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Bergen kommune Nav Årstad sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Radøy kommune, Radøy Velferdssenter tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4A 2015

Samnanger kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2015

Austrheim kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2015

Sund kommune tilsyn med barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og psykisk helse og rus 2015

Bømlo kommune tenester til personar med utviklingshemming tvang og makt 2015

Samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen Vestlandet. 2015.

Os kommune meldingar til barnevernstenesta 2015

Fusa kommune tvang og makt personar med psykisk utviklingshemming 2015

Ulvik herad, Ulvik sjukeheim tvungen helsehjelp 2015

Meland kommune kommunen sitt arbeid med meldingar til barnevernstenesta 2015

Helse Fonna HF, somatisk klinikk Stord - samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Bømlo kommune samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Stord kommune samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Helse Bergen HF kontroll legar under utdanning operative inngrep 2015

Lindås kommune barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og rus og psykisk helse 2015

Jentespranget AS 2015

Kasa Ungdomssenter 2015

Bergen kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2015

Haraldsplass Diakonale Sykehus samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Bergen kommune samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015