Hopp til hovedinnhold

Os kommune tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år 2021

Gausdal kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2021

Vågå kommune - Vågåheimen - ernæring og munnhygiene 2021

Gjøvik kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i 2021

Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort 2021

Grue kommune - Grue sykehjem legemiddelhåndtering og ernæring, herunder munnhygiene 2021

Sykehuset Innlandet HF, DPS poliklinikk Tynset tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort for førere som ikke oppfyller de helsemessige krav til førerett 2021

Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort for førere som ikke oppfyller de helsemessige krav til førerett 2021

Sel kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2021

Etnedal kommune, Etnedalsheimen tilsyn med legemiddelhåndtering og ernæring 2021

Trysil kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2021

Ringebu kommune – sikring av forsvarlig ernæring og munnhygiene ved Linåkertunet 2021

Rendalen kommunes helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2021

Tolga kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2021

Lesja kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2021

Kongsvinger kommune tilsyn med miljørettet helsevern barnehager og skoler 2021

Folldal kommune - landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2021

Gjøvik kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2021

Sykehuset Innlandet HF - divisjon Elverum - Hamar, øyeavdeling og medisinsk avdeling Elverum tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort 2021

Korrigert rapport grunnet henvisning til feil sykehus i rapport datert 12.07.2021.

Stange kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2021