Hopp til hovedinnhold

Trysil kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2021

Ringebu kommune – sikring av forsvarlig ernæring og munnhygiene ved Linåkertunet 2021

Rendalen kommunes helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2021

Tolga kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2021

Lesja kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2021

Kongsvinger kommune tilsyn med miljørettet helsevern barnehager og skoler 2021

Folldal kommune - landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2021

Gjøvik kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2021

Sykehuset Innlandet HF - divisjon Elverum - Hamar, øyeavdeling og medisinsk avdeling Elverum tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort 2021

Korrigert rapport grunnet henvisning til feil sykehus i rapport datert 12.07.2021.

Stange kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2021

Vangsheimen tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstenester 2021

Våler kommune tilsyn med tjenester til personer med psykisk utviklingshemming 2021

Nord-Fron kommune stikkprøvetilsyn - saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021

Sør-Fron kommune stikkprøvetilsyn - saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021