Helsetilsynet

Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 2016 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.