Helsetilsynet

Flora kommune sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2015

Balestrand kommune tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A 2015

Helse Førde HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2015

Eid kommune avslutning av sjølvmeldingstilsyn med akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 2015

Stryn kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Vågsøy kommune beredskap innan helse- og sosialområdet 2015

Lærdal kommune tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A 2015

Naustdal kommunes oppfølging av meldingar til barnevernstenesta 2015

Førde kommune oppfølging av meldingar Førde og Gaular barnevernsteneste 2015

Vågsøy kommune samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Helse Førde HF samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Gloppen kommune samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2015

Flora kommune oppfølging av meldingar i barnevernstenesta 2015

Lærdal kommune søknad om økonomisk stønad frå personar med forsytingsansvar for barn 2015

Jølster kommune rehabiliteringstilbod 2015

Askvoll kommune økonomisk stønad personar med forsytingsansvar for barn 2015