Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Manglende oppfølging av et barn med omfattende og sammensatte behov (Sebastiansaken) Helse Møre og Romsdal HF og Kristiansund og omegn legevakt (pdf) Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse desember 2016

Endelig tilsynsrapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp Nyhet om endelig rapport 16.12.2016

Sebastian-saken – Samleside. Inneholder lenke til rapporten, andre dokumenter og nyheter


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen