Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn oversender herved rapport fra tilsynet som ble gjennomført i perioden 21. mars til I l. november 201 1 i henhold ti l avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av 11. desember 2009.

Rapporten er offentlig og vil bli lagt ut på www.helsetilsynet.no

Det ble ikke avdekket avvik innenfor de områder tilsynet omfattet. Tilsynet betraktes derfor som avsluttet.

Statens helsetilsyn takker for godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen 

Lars E. Hanssen

Hege Kristin Millerud
seniorrådgiver

 

Kopi med vedlegg til: Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra tilsyn med Forsvarets sanitetstjenester i Afghanistan 

Saksbehandler: Hege Kristin Millerud, tlf. 21 52 99 89