Helsetilsynet

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av granskningsrapporten vil vi vurdere om han har vist atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. I tillegg vil vi vurdere om Sudbø er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig pga uforsvarlig virksomhet.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet er bedt om å gjennomgå journalen til alle pasienter etter 2001 som har fått påvist hvite flekker i munnen for å undersøke hvilke undersøkelse, behandling og informasjon disse har fått.

16.8.2006