Helsetilsynet

Helsetilsynet i fylkene innhenter nå opplysninger fra landets kommuner om den enkelte kommunes oversikt over og tilsyn med kjøletårn.
 
Resultatene fra denne kartleggingen ble lagt ut på Helsetilsynets nettside torsdag 2. juni.
 
Kontaktperson i Helsetilsynet: 
Lars E. Hanssen

Lenkeliste