Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Landets regionale helseforetak, og helseforetakene, må innen 1. mai redegjøre overfor Helsetilsynet om hvorvidt de har ferdigstilt sine planer for helsemessig og sosial beredskap. En undersøkelse har vist at vel halvparten av helseforetakene ikke har fullført dette arbeidet.

Brev til De regionale Helseforetak og helseforetakene: Manglende planer for helsemessig og sosial beredskap i spesialisthelsetjenesten - Helsetilsynets oppfølging

Brev til Helsetilsynet i fylkene: Manglende planer for helsemessig og sosial beredskap i spesialisthelsetjenesten - Helsetilsynets oppfølging

 

24.3.2004