Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

De kommunene som manglet smittevernplan og plan for helsemessig og sosial beredskap fikk 16. februar frist til 21.april 2004 med å få slike planer på plass.


 

Smittevernplaner i orden


Rapportene fra helsetilsynene i fylket viser at 96 % av landets kommuner nå har en godkjent smittevernplan på plass. Dette viser at kommunenes eget arbeid, og tilsynets oppfølging, har gitt resultater. For fem år siden hadde bare 45 % av kommunene slike planer. 

Flere mangler beredskapsplaner


Planer for helsemessig og sosialberedskap er imidlertid fortsatt ikke på plass i en rekke av landets kommuner. I disse dager får 46 kommuner varsel om pålegg, en kraftig advarsel fra Helsetilsynet, fordi de ennå ikke har fått forholdene i orden.

For å unngå et pålegg må disse 46 kommunene innen 20. august enten bekrefter at de har en beredskapsplan, eller sende en redegjørelse for når de kommer til å ferdigstille planen. Dette arbeidet må være ferdig senest 1. februar 2005. 

Samtidig følges om lag dobbelt så mange kommuner ekstra nøye opp fra Helsetilsynets side.


 

Brev til de kommunene som har fått varsel om pålegg: Varsel - pålegg om utarbeidelse av beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjeneste

Brev til de kommunene som følges opp ekstra nøye: Ferdigstillelse av plan for kommunens helsemessige og sosiale beredskap

19.7.2004