Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn førte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 for å undersøke håndtering og vurdering av henvisninger, inkludert viderehenvisninger, og utredning frem til oppstart  av behandling av pasienter med kolorektalkreft.

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2009 en risikoanalyse av norsk kreftomsorg. Analysen viser en rekke områder med høy risiko for svikt. Utredning ved mistanke om kreft var et av områdene hvor det pekes på særlig stor risiko for svikt.

Helsetilsynet vil utgi en samlerapport om funnene fra tilsynet etter påske, men i mellomtiden kan man se på veilederen for tilsynet, enkeltrapportene og risikovurderingen fra 2009.