Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har utarbeidet et nytt informasjonsskriv til pasienter og pårørende i tilknytning til varsler om alvorlige hendelser i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.

Hensikten med informasjonsskrivet er at pasienter og deres pårørende skal få bedre kunnskap om sine rettigheter etter en alvorlig hendelse i helsetjenesten. Selv om spesialisthelsetjenesten etter regelverket har ansvaret for å ivareta denne gruppen både med informasjon og oppfølging for øvrig, mener Undersøkelsesenheten at det likevel vil være et behov for at tilsynsmyndigheten også bistår med informasjon til pasienter og pårørende. På denne måten blir de bedre kjent med ordningen med spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a, og hva de kan forvente i den videre saksgangen.