Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Målet med veilederen er å gi saksbehandlere hos fylkesmennene et redskap for å utøve riktig og hensiktsmessig behandling av klagene, samt sikre lik behandling av sakene på tvers av fylkene. Veilederen omfatter alle individuelle tjenester som inngår i Nav-kontoret.

  • opplysning, råd og veiledning
  • økonomisk stønad
  • midlertidig botilbud
  • individuell plan
  • kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

Det er utarbeidet en egen sjekkliste for å sikre god behandling av sakene med en gang de kommer inn til Fylkesmannen. I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste for innholdet i Fylkesmannens endelige vedtak.

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023. Erstattet Internserien 5/2013.