Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023

Saksbehandlere: Agnethe Lurén, Hanne Kristiansen Valle og Helene Eggan

Godkjent av: konstituert direktør Heidi Merete Rudi, 22. mai 2023

Gjelder for: Statsforvalterne  

Erstatter: Internserien 5/2013

[Veiledningsmaterialet som er utarbeidet for de landsomfattende tilsynene oppdateres ikke.Senere lovendringer, endringer i normerende produkter og faglig utvikling på området er derfor ikke innarbeidet. Dersom statsforvalterne ønsker å bruke veiledningsmaterialet til å gjennomføre egeninitierte tilsyn, må statsforvalterne oppdatere og bearbeide veiledningsmaterialet.]