Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har i vedtak av 20. desember 2013 vedtatt å tilbakekalle en leges rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler.

I saken gjennomgikk vi fem pasientjournaler, hvor samtlige pasienter hadde fått forskrevet sentralstimulerende legemidler som Ritalin og/eller Racemisk amfetamin i doser som langt oversteg de nasjonale anbefalingene.

Legen hadde gjennomgående utført forskrivninger uten nødvendige vurderinger når det gjelder bivirkninger, effekt, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, og vurdering av misbruk/salg.

Vi kom til at legens forskrivning av sentralstimulerende legemidler var uforsvarlig. Legen hadde i tillegg svært mangelfull eller manglende journalføring.

Vedtak om tilbakekall av rekvisisjonsrett til sentralstimulerende legemidler  Brev av 20. desember 2013 fra Statens helsetilsyn til lege.