Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Arianson-utvalget (tidligere Syse-utvalget) har ved flere anledninger henvendt seg til Statens helsetilsyn for å få informasjon om og erfaringer fra Undersøkelsesenhetens arbeid med oppfølging av varsler om alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten, jfr. §3-3a i spesialisthelsetjenesteloven. Undersøkelsesenhetens arbeid har likhetstrekk med det arbeid som helse- og omsorgsministeren har skissert for en undersøkelseskommisjon som skal granske alvorlige hendelser i helsetjenesten. I sommer leverte Statens helsetilsyn to svar på konkrete forespørsler fra utvalget.

Lenke til dokumentene:

Gjennomgang og vurdering av en utredningsrapport fra den svenske Statens haverikommision etter granskningen av et dødsfall ved Hjärtkliniken ved Karolinska Universitetssjukehus:

Svar på Deres anmodning om gjennomgang av utredningsrapport fra den svenske Statens haverikommision. Brev fra Statens helsetilsyn til Syse-utvalget 4. juli 2014.

Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,Stockholms län, den 17 oktober 2010. (pdf)

Syse-utvalget har også bedt Statens helsetilsyns vurdering av tilsynsmyndighetens utredningsplikter når vi mottar varsler om alvorlige hendelser om i spesialisthelsetjenesten:

Svar på anmodning om bistand til Syse-utvalget - oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Brev fra Statens helsetilsyn til Syse-utvalget 4. juli 2014.