Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har besluttet å inndrive tvangsmulkten vi ga Oslo universitetssykehus HF (OUS) den 11. desember 2013. Bakgrunnen for tilsynssaken er at det ved AMK Oslo og Akershus har vært flere tilfeller av uforsvarlig pasientbehandling på grunn av for lang aksesstid når folk ringer 113. Aksesstid er tiden det tar før den som ringer inn får svar.

I vårt vedtak som ble gjort 4. juli 2013, ga vi pålegg om at AMK Oslo og Akershus skulle besvare 90 prosent av samtalene til 113 innen 10 sekunder, og at ingen anrop skulle være ubesvart etter 20 sekunder. Helseforetaket ble også pålagt å rapportere månedelig til Statens helsetilsyn. Helseforetaket opplyste om at flere tiltak skulle iverksettes, på kort og lengre sikt, som skulle gi en vesentlig bedring av aksesstiden.

I desember 2013 var aksesstiden fortsatt  uakseptabel lang. Statens helsetilsyn vedtok derfor å gi OUS en  tvangsmulkt på kr. 100 000 pr måned inntil pålegget vårt var oppfylt. Tvangsmulkten ble gitt med virkning fra 1. januar 2014. Helseforetaket opplyste imidlertid at de ville iverksette flere tiltak i mars 2014, som ville gi en vesentlig bedring av aksesstiden. Vi besluttet derfor å utsette inndrivelsen av tvangsmulkten inntil rapporten for mars forelå.

Rapporten for mars 2014 viste imidlertid at de aktuelle tiltakene fortsatt ikke er på plass, og at aksesstiden fortsatt er uforsvarlig lang. Statens helsetilsyn har derfor funnet at tvangsmulkten må inndrives, slik at helseforetaket iverksetter de planlagte tiltakene snarest.

Beslutning - inndrivelse av vedtatt tvangsmulkt. Brev fra Statens helsetilsyn til Oslo universitetssykehus HF 29.4.2014.