Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Foretaksstraffen gjelder grov uforstand i tjenesten ved behandling av en rekke saker i samkommunens barneverntjeneste i tidsrommet fra 9. september 2009 til høsten 2012. Det er Riksadvokaten som etter klage fra Statens helsetilsyn har omgjort statsadvokaten henleggelse av saken. 

Riksadvokaten har bestemt at det skal ilegges foretaktsstraff ved at det utferdiges et forelegg mot Midtre Namdal samkommune på kr. 75 000,-.

I en pressemelding skriver riksadvokaten følgende:

Så vidt riksadvokaten vet er dette første gang det utferdiges forelegg mot en samkommune/kommune for forsømmelser fra barneverntjenestens side, og påtalemyndigheten legger til grunn at andre kommuner vil merke seg denne reaksjonen.

Pressemelding fra riksadvokaten om avgjørelsen

Midtre Namdal samkommune – omgjørelse av henleggelse – foretaksstraff.

Klage på Trøndelag statsadvokatembeters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune. Brev fra Statens helsetilsyn til Nord-Trøndelag politidistrikt, 27.8.2014.

Påklager henleggelse. Nyhet fra Statens helsetilsyn 2.8.2014.8