Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Universitetet i Oslo pålegges å stanse forskningsprosjekt på borreliose etter brudd på en rekke paragrafer i helseforskningsloven. Statens helsetilsyn ser alvorlig på at prosjektet ikke er godkjent av den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskning (REK). Driften av forskningsprosjektet anses uforsvarlig.

Nedleggingen av forskningsprosjektet innebærer også at den tilhørende biobanken må nedlegges, og innholdet må destrueres.

Avgjørelse i tilsynssak – pålegg om stansing av forskningsprosjekt. Brev fra Statens helsetilsyn til Universitetet i Oslo 6.3.2014

Tilsyn med medisinsk og annen helsefaglig forskning