Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurderinger og prioriteringer i tilsyn. De bidrar til at tilsynet blir enda mer relevant og vesentlig, og kan dermed bidra til forbedringsarbeidet i tjenesten.

Statens helsetilsyn og fylkesmennene har brukerinvolvering i tilsyn som et satsingsområde fram til 2018. Det er også et av fire strategiske områder i Helsetilsynets strategiske plan 2015-2019.

I løpet av satsingsperioden jobber vi med å utvikle arbeidsmåter som skal bidra til at brukernes erfaringer og kunnskap blir brukt mer og bedre i alle tilsynsaktiviteter. Erfaringer og eksempler fra satsingsperioden danner grunnlag for løsninger som skal bidra til bedre involveringspraksis og utvikling av tilsynsarbeidet på kort og lang sikt.

Sintef Teknologi og samfunn, avdeling Helse har fått i oppdrag av Helsetilsynet å gjøre et toårig følgeevalueringsprosjekt knyttet til satsingen fra og med juni 2016.

Involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn. Artikkel om satsingen.