Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Både saksbehandlingen i barnevernet og behandlingen i fylkesnemnda skal gjennomgås.

Bakgrunnen for gjennomgangen er at barnevernet ofte får kritikk for måten de griper inn på, eller at tiltakene kommer for sent eller for tidlig. Departementet ønsker å få kunnskap om hvordan systemet fungerer, hvordan tvangssakene behandles og om hva som skjer i de tilfellene det svikter.

Pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet 19. april 2016

Mandat – gjennomgang av barnevernsaker (pdf) Barne- og likestillingsdepartementet 29.6.16