Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2015.

I år kan de mellom anna lese om dette:

  • Funna i tilsyna med sosiale tenester er dei same
  • Heimefødsel – kva ventar vi av den ansvarlege jordmora?
  • Om involvering av barn og unge i tilsyn
  • Strenge krav til informasjon og samtykke ved forsking på menneske

I tillegg er det eit oversyn over tal og fakta frå ulike sider ved tilsynsverksemda.

Tilsynsmelding 2015

Inneheld også alle artiklane frå tilsynsmeldinga enkeltvis

Bilde av forsiden