Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

På bakgrunn av opplysningene som fremgår av granskningsrapporten vil vi vurdere om han har vist atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. I tillegg vil vi vurdere om Sudbø er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig pga uforsvarlig virksomhet.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet er bedt om å gjennomgå journalen til alle pasienter etter 2001 som har fått påvist hvite flekker i munnen for å undersøke hvilke undersøkelse, behandling og informasjon disse har fått.

16.8.2006