Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet uttrykker i oppsummeringen bekymring for status når det gjelder infeksjonskontrollprogram i sykehjem. Rapporteringen i 2004 viser at i rundt halvparten av landets fylker mangler flertallet av sykehjemmene infeksjonskontrollprogram. Selv om det i noen fylker ser ut til at sykehjemmene har hatt slike program i lengre tid, og at noen sykehjem har retningslinjer og prosedyrer, er det samlet sett langt igjen til landets kommuner og sykehjem har oppfylt myndighetskravene på dette området. I følge rapporteringen synes det også å være vanskelig å etterleve forskriftskravene på en systematisk måte.

Når det gjelder kommunenes tuberkuloseprogram, synes status på landsbasis å være bedre, selv om det også her er fylkesmessige variasjoner. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med helsetjenester til asylsøkere flyktninger og familiegjenforente. Men eldre, svekkede personer er også en av viktig risikogruppene for å utvikle smitteførende tuberkulose. Kommunenes tuberkulosekontroll har derfor også relevans når det gjelder infeksjonskontroll i sykehjem.

Helsetilsynet håper at de erfaringene som vi kan formidle fra vårt tilsyn vil være til nytte både for kommunene og den sentrale helseforvaltningen i det videre arbeidet på dette området.

Mer informasjon:


Helsetilsynet i fylkene kommenterer status i sine respektive fylker.

18.7.2005