Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dersom befolkningen skal ha tillit til sosial- og helsetjenesten, må den vite at det er noen som ser etter med et kritisk blikk. Dette er Helsetilsynets sentrale oppdrag. Vi skal være en vaktbikkje. Helsetilsynets oppdrag er gitt gjennom lovgivningen, men tilliten til Helsetilsynet som innehaver av denne rollen må vinnes gjennom praktisk arbeid. Uten åpenhet vil våre prioriteringer og arbeidsoppgaver ikke kunne overprøves i det offentlige rommet. Uten forutsigbarhet vil vi bli oppfattet som lite troverdige.

Tilsynsmeldingen er en del av Helsetilsynets tilbakemelding til samfunnet om våre erfaringer fra året som har gått. I Tilsynsmeldingen oppsummerer vi erfaringer fra tilsyn med sosialtjenestene og helsetjenestene og erfaringer fra behandling av klager på tjenestene.

I tillegg inviterer vi eksterne bidragsytere til å skrive artikler om temaer som er relatert til vårt tilsynsarbeid og klagesaksbehandling.

På pressekonferansen der Tilsynsmelding 2004 blir presentert, legger helsedirektør Lars E Hanssen også fram oppsummeringsrapportene fra de tre landsomfattende tilsynene 2004:

Alle våre tilsynsrapporter og informasjon om våre arbeidsmetoder finner du her på nettstedet.

Samisk nettsted

I dag lanserer Helsetilsynet også sitt samiske nettsted der deler av innholdet på nettstedet er oversatt til samisk. 

Tilsynsmeldingen