Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har varslet landets kommuner om at de snarest må få orden på planene for smittevern og helsemessig beredskap. Dersom kravet ikke innfris vil de få pålegg om umiddelbart å rette på forholdene.
- Det er uholdbart at en rekke kommuner fortsatt mangler vedtatte planer for hvordan de skal håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer, kriser og katastrofer, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Ved årsskiftet var mer enn halvparten av landets kommuner uten vedtatte planer for helsemessig og sosial beredskap, mens 64 kommuner manglet smittevernplaner.

- Risikoen for import av smittsomme sykdommer, aktualisert av utbruddet av fugleinfluensa i Østen, understreker hvor viktig det er å ha beredskaps- og smittevernplaner. Slike planer er nødvendige for å kunne håndtere alle typer hendelser som kan ha omfattende helsemessige og sosiale konsekvenser for befolkningen, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Helsemyndighetene har ved en rekke anledninger kartlagt situasjonen i kommunene, og det har vist seg svært vanskelig å få de kommunene som bryter loven til å få orden på forholdene.

Helsetilsynet i hvert fylke vil følge opp situasjonen i den enkelte kommune.
- Min tålmodighet er slutt. Nå må forholdene bli brakt i orden, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Brev fra Statens helsetilsyn til landets kommuner.

Brev fra Statens helsetilsyn til Helsetilsynet i fylkene.

Mer om smittevern, se oversiktside med fyldig informasjon.

Kontakt: helsedirektør Lars E. Hanssen.