Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Gran kommune tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem, som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen 2017

Vågå kommune Vågåheimen tvungen helsehjelp etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2017

Nordre Land kommune - Land barneverntjeneste meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn og oppfølging av barn i fosterhjem 2016

Lillehammer kommune stikkprøvetilsyn med kommunens tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) 2016

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer medisinsk avdeling samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2016

Lillehammer kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, divisjon Lillehammer 2016

Dovre kommune samhandling ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 2016

Lesja kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 2016

Vestre Toten kommune samfunnssikkerhet og beredskap 2016

Vestre Slidre kommune samfunnstryggleik og beredskap 2016

Nordre Land kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

DPS Lillehammer poliklinikk og BUP poliklinikk Lillehammer informasjonsflyten mellom barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten 2016

Østre Toten kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Nord-Fron kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning 2016

Nord-Aurdal kommune tvungen helsehjelp i sykehjem 2016