Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vestre Slidre kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim i sjukeheim 2017

Sel kommune tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Nord-Aurdal kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Vang og Vestre Slidre barneverntenesta 2017

Lunner kommune samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Gran kommune legemiddelhåndtering, tannhelse, og forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre pasienter som har vedtak om legemiddelbehandling i hjemmetjenesten 2017

Lillehammer kommune samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Lillehammer kommune helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år med utviklingshemming 2017

Jevnaker kommune helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år med utviklingshemming 2017

Lunner kommunes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2017

Nord-Fron kommune kommunale tenester til personar med samstundes rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Sel kommune legemiddelhåndtering, tannhelse, underernæring hjemmeboende eldre Sel kommune 2017

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Ringebu kommune tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Østre Toten kommune tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres kommunenes arbeid med meldinger 2017