Hopp til hovedinnhold

Leiinga, stab og avdelingsdirektørar i Statens helsetilsyn

Heidi Merete Rudi

konstituert direktør

Jo Kittelsen

fung. ass. direktør

Anders Haugland

juridisk direktør

Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør

Siri Bækkevold

avdelingsdirektør

Anne Myhr

avdelingsdirektør

Ingerid Herstad Nygaard

avdelingsdirektør

Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør

Erik Stene

fagdirektør - samfunn og strategi

Einar Hovlid

fagdirektør for kunnskap og analyse

Pressebilete

Høgoppløyste bilete av leiargruppa i Statens helsetilsyn

Avdelingane

Avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene
Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten
Avdeling for operativt tilsyn
Avdeling for virksomhetsstyring

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Statens helsetilsyn

Oppgåvefordeling i den sentrale statsforvaltninga

Organisasjonskart for den sentrale statsforvaltninga