Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Statens helsetilsyn om å endre navn på Undersøkelsesenheten for å unngå forveksling med den nyopprettede Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten. Det er besluttet at det nye navnet er Avdeling for varsler og operativt tilsyn.  Avdelingen har for tiden følgende oppgaver: håndtering av varsler etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a inkludert stedlig tilsyn og planlagt tilsyn med håndtering av blod celler, vev og organer. Begge disse oppgavene er operative.

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)