Hopp til hovedinnhold
Internserien

Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 3/2022

Målgruppe: Statsforvalterne

Oppdatert med regelverksendringer per 1. januar 2023

Versjon 2 av veileder opprinnelig godkjent 24. juni 2022

Godkjent av: direktør Jan Fredrik Andresen 29. desember 2022

Saksnummer: 2021/1099

[Veiledningsmaterialet som er utarbeidet for de landsomfattende tilsynene oppdateres ikke. Senere lovendringer, endringer i normerende produkter og faglig utvikling på området er derfor ikke innarbeidet. Dersom statsforvalterne ønsker å bruke veiledningsmaterialet til å gjennomføre egeninitierte tilsyn, må statsforvalterne oppdatere og bearbeide veiledningsmaterialet.]