Hopp til hovedinnhold
Internserien

6. Vedlegg (støttemateriell)

Samlet oversikt over støttemateriell (vedlegg) til veilederen. [bare publisert på intranett]

Vedlegg 1a: Mal for varselbrev (nynorsk) (oppdatert 6.1.23)

​Vedlegg 1b: Mal for varselbrev (bokmål) (oppdatert 4.1.23)

Vedlegg 2a: Skjema for eigenrapportering og dokumentinnhenting (nynorsk)

Vedlegg 2b: Skjema for egenrapportering og dokumentinnhenting (bokmål)​

Vedlegg 3a: Powerpoint til informasjonsmøte ​(nynorsk) (oppdatert 6.1.23)​

Vedlegg 3b: ​Powerpoint til informasjonsmøte ​(bokmål) (oppdatert 4.1.23)

Vedlegg 4a: ​Informasjonsskriv til fosterbarn ​(nynorsk)

Vedlegg 4b: Informasjonsskriv til fosterbarn ​(bokmål)

Vedlegg 5a: Informasjonsskriv til fosterforeldre ​(nynorsk)

Vedlegg 5b: Informasjonsskriv til fosterforeldre ​(bokmål)

Vedlegg 6: Intervjuguide – fosterbarn

Vedlegg 7: Intervjuguide – fosterforeldre

Vedlegg 8a: Temaguide – for intervjuer med ansatte i barneverntjenesten

Vedlegg 8b: Temaguide – for intervjuer med ledere i barneverntjenesten

Vedlegg 9: Skjema for mappegjennomgang (oppdatert 4.1.23)

Vedlegg 10: Skjema for oppsummering av funn

Vedlegg 11: Materiale til bruk ved oppfølging av lovbrudd 

Vedlegg 11a, b og c: Veiledning til kommunen, egenkontrollskjema og samlet sluttvurdering fra kommunen (bokmål) (oppdatert 4.1.23)

Vedlegg 11a, b og c: Veiledning til kommunen, egenkontrollskjema og samlet sluttvurdering fra kommunen (nynorsk) 

Vedlegg 12a: Forslag til tekst kapittel 1 i rapporten (oppdatert 4.1.23)

Vedlegg 12b: Forslagt til tekst kapittel 2 i rapporten

Vedlegg 12 c: Forslag til tekst til kapittel 6 i tilsynsrapporten