Hopp til hovedinnhold
Internserien

Tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne. Veileder for landsomfattende tilsyn i 2023 og 2024

Internserien 2/2023

Saksbehandlere: fagdirektør Aud Frøysa Åsprang, seniorrådgiver June Iversen

Godkjent av: direktør Jan Fredrik Andresen 14. mars 2023

Vurderes innen: løpende

Ansvarlig avdeling: avdeling 1, avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Saksnummer: 2022/1560

Gjelder for: Statens helsetilsyn og statsforvalterne