Hopp til hovedinnhold
Internserien

Endringslogg:

Veilederen skal oppdateres ved behov.

Endret: 23. august 2023. Veilederen er gjennomgått, og det er kun gjort endringer av mer språklig karakter, inkludert noen presiseringer som ikke påvirker innholdet.

Endret: 28. april 2023. Endring som følge av at «Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten (IS-1561)» er avpublisert