Hopp til hovedinnhold
Internserien

Oversikt over vedlegg til veilederen

Vedlegg 2–10 finnes bare på intranett.

Vedlegg 1: Bakgrunn for veivalg ved utarbeidelsen av tilsynet

Vedlegg 2: Varsel til helseforetaket om tilsyn (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 3: Skjema for helseforetakets journalgjennomgang (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 4: Skjema for innhenting av kontaktinformasjon til pasienter (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 5: Intervjuguide for tilsynslaget (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 6: Brev til pasienter med anmodning om samtale (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 7: SMS til pasienter (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 8: Samtaleguide pasienter (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 9: Spørreskjema pasienter (internt arbeidsdokument)

Vedlegg 10: Mal for rapport (internt arbeidsdokument)