Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Framleis tvil om tvang

Oppsummering av landsomfattande tilsyn 2020–21 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstenester

Rapport frå Helsetilsynet 1/2023

Dekorativ illustrasjon. En mann som står og ser på noen grafiske elementer.

I eit landsomfattande tilsyn i 2020-2021 undersøkte alle statsforvaltarane om pasientar som manglar evne til å samtykke og ikkje vil ta imot hjelp, får nødvendig helsehjelp; og at hjelpa så langt det er mogleg, blir gitt utan bruk av tvang. Tilsynet vart gjennomført i sjukeheimar og i heimebaserte tenester i totalt 55 kommunar. I denne rapporten oppsummerer Helsetilsynet resultata og gjer tilrådingar til kommunane om kontinuerleg forbetringsarbeid og om korleis dei skal sikre at pasientar blir sikra nødvendige helsefaglege vurderingar og helsehjelp.

ISBN 978-82-93595-52-6