Hopp til hovedinnhold

Reaksjoner mot helsepersonell

Statistikk – reaksjoner mot helsepersonell

Statistikk over administrative reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter

Statistikk over alle varsler

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2010–2022

Statistikk ajour pr. 3. tertial 2022 (publisert 22.02.2022)
PDF

Tall og fakta fra Tilsynsmeldingene

Tall og fakta 2021

Artikkel fra tilsynsmeldingen

Tall og fakta 2020

Artikkel fra tilsynsmeldingen

Tal og fakta 2019

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Tall og fakta 2018

PDF

Tall og fakta 2017

PDF

Tal og fakta 2015

PDF

Tall og fakta 2014

PDF

Tal og fakta 2013

PDF

Tall og fakta 2012

PDF

Tall og fakta tidligere år. Se menyen for Tilsynsmelding.

Årsrapporter

Årsrapporter fra Helsetilsynet

Årsrapportene fra Statens helsetilsyn og fylkesmennene i denne menyen er avrapportering til overordnet myndighet og inneholder mye fakta om virksomheten.

Årsrapporter eldre enn fem år finnes i Historisk arkiv