Hopp til hovedinnhold

Artikler med gjennomgang av tilsynssaker og statistikk finnes også i de årlige Tilsynsmeldingene (de nyeste se 2021, 2020, 2019, side 32-42, 2018 side 29-39,  2017 side 36 og 40-42, 2016 side 37–47,  2015 side 33-38, 2014 side 17–18 og 33-42, 2013 side 38-47, 2012 side 35 og 38-46, 2011 side 25–30 og 44–46,  2010 side 20–24 og 38–46, 2009 side 25–28 og 43–45, og 2008 side 22–26 og 46–49).

Reaksjoner til helsepersonell og påpekte lovbrudd overfor virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2021 Nyhet 7.2.2022

Reaksjoner mot helsepersonell og påpekte lovbrudd mot virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2020 Nyhet 8.2.2021

Reaksjoner mot helsepersonell og påpekte lovbrudd mot virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2019 Nyhet 30.1.2020

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2018
Nyhet 4.2.2019

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2017
Nyhet 6.2.2018

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2016
Nyhet 7.2.2017 

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015
Nyhet 8.2.2016

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014
Nyhet 3.2.2015

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013
Nyhet 5.2.2014

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012
Artikkel med tabeller 28.1.2013

Antall tilsynssaker øker og det gis flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn
Artikkel med tabeller 25.1.2012

Antall tilsynssaker øker og det gis flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn
Artikkel med tabeller 8. februar 2011

Flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn
Artikkel med tabeller 1. februar 2010

63 helsepersonell mistet autorisasjonen i 2008
Artikkel med tabeller. 22. januar 2009

Talet på reaksjonar er stabilt
Pressemelding 1/2008 frå Statens helsetilsyn 21. januar 2008.

Alvorligere saker til behandling
Pressemelding 1/2007 fra Helsetilsynet  25. januar 2007

Flere reaksjoner fra Helsetilsynet
Pressemelding 1/2006 fra Helsetilsynet  23. januar 2006

60 helsepersonell mistet sin autorisasjon i fjor
Pressemelding 1/2005 fra Helsetilsynet  24. januar 2005

Flere mister autorisasjonen og tilsynssakene blir mer alvorlige
Pressemelding 1/2004 fra Helsetilsynet 19. januar 2004

Reaksjoner mot helsepersonell 2002
Pressemelding 1/2003 fra Helsetilsynet 22. januar 2003

36 helsepersonell mistet autorisasjonen
Pressemelding 2/2002 fra Helsetilsynet 25. februar 2002.

57 helsearbeidere mistet godkjenning i fjor mot 21 året før – dobling av reaksjoner mot arbeidsgivere i helsetjenesten
Pressemelding 3/2001 fra Helsetilsynet 29. januar 2001