Hopp til hovedinnhold

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge, poliklinisk virksomhet – oppfølging av forbedringsarbeidet

Internserien 3/2021 Revidert 20. mai 2022
PDF

Egenvurderingsskjema

Vedlegg til Internserien 3/2021. Revidert 20. mai 2022
Word

Egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021 – 2022

Nyhet 20.4.21

Enkeltrapporter fra dette tilsynet publiseres ikke. Men som oppfølging av avdekte og omfattende behov for forbedringer i egenvurderingstilsynet, utfører region Nord flere egeninitierte tilsyn:

Rapport etter tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Nordlandssykehuset HF 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Rapport etter tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland

Rapport etter tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge ved Finnmarkssykehuset HF 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland

Det vil bli utarbeidet en rapport med oppsummering av resultatene fra tilsynet når det er avsluttet.